Bewind

Bewind

Wanneer iemand zijn budget niet meer zelf kan beheren zal de vrederechter het bewind over de “beschermde persoon” zijn inkomsten en uitgaven laten uitvoeren door een bewindvoerder.

Ook kan het zijn dat een vertrouwenspersoon de “beschermde persoon” helpt in de relatie met de bewindvoerder. Hoewel de vrederechter bij voorkeur iemand uit de onmiddellijke omgeving van de persoon als bewindvoerder aanstelt, zal hij in vele gevallen een advocaat aanduiden. Bij dit bewind, of tegenwoordig kortweg “bewind” genoemd zal de advocaat dan de evolutie van het budget aan de vrederechter “rapporteren”.  Bij dat rapporteren komt heel wat kijken. Vanuit de data van de kosten en de baten moeten verschillende periodieke verslagen worden gemaakt.

FleXcellent bewind MS Excel ©
FleXcellent bewind MS Excel ©

Gelukkig kan dit werk grotendeels worden geautomatiseerd zodat dubbele handelingen worden vermeden.  Maar goed dat dit kan want een bewindvoerder krijgt maximum 3% van de inkomsten van de “beschermde persoon” als vergoeding voor al dit werk.

FleXcellent kan u helpen met bewind

Via een eenvoudige format in het voor iedereen toegankelijke MicroSoft Excel © bespaart de bewindvoerder heel wat tijd, en kan men toch professionele periodieke verslagen en jaarverslagen presenteren op het vredegerecht. De bankgegevens kunnen semiautomatisch worden opgeladen waardoor er mogelijk heel veel tijd wordt bespaard. Een zorg minder en het imago van de bewindvoerder vaart wel bij de professionele verslagen.

FleXcellent Bewind via Ms Excel©

FleXcellent Bewind via Ms Excel©
FleXcellent Bewind via Ms Excel©

FleXcellent kan de format aanpassen volgens uw wensen. Als u start bij het gebruiken van deze format krijgt u persoonlijke begeleiding. Ondersteuning kan ook worden gegeven via telefoon of online systemen.

Wenst u meer informatie, een vrijblijvende offerte voor het gebruik van deze bewind format of een offerte volgens uurtarief of op projectbasis? Wenst u een specifieke format voor faillissementen of wenst u andere wederkerende zaken te laten automatiseren?

Of heeft u enkele uren per week of enkele dagen per maand graag administratieve ondersteuning op een flexibele manier?

Wij kunnen referenties van advocaten waar we voor gewerkt hebben of voor werken voorleggen. Discretie gegarandeerd. 

Wenst u een keer persoonlijk kennis te maken, ga naar contact, stuur een e-mail of bel:

Klik op het linkedin logo en bekijk ons curriculum vitae:

linkedin-logo-3